Việt Nam: Cùng láng giềng hướng tới tương lai

Tổng Bí thư đã sử dụng hình tượng “cây tre Việt Nam” rất thân thuộc, rất giản dị nhưng phản ánh sinh động và khái quát nội dung cốt lõi, xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Hoạt động ngoại giao cũng khẳng định nền đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, trong đó, mối quan hệ với các nước láng giềng được nâng lên tầm mức mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục