Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng: lợi nhuận trước thuế đạt 451 tỷ đồng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập, ông Phan Thanh Long, Tổng giám đốc Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng, cho biết: tính đến ngày 31-10-2010, hệ thống mạng lưới của Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng đã lên đến 65 đơn vị, gồm một hội sở tại trung tâm TP.HCM và 8 chi nhánh, 53 phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm. Tổng tài sản đạt 38.892 tỉ đồng (hoàn thành 105% kế hoạch năm); tổng vốn huy động đạt 34.266 tỉ đồng (hoàn thành 107% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế đạt 451 tỉ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch năm).

Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng cũng đã phát triển các sản phẩm Internet Banking, SMS Banking và tiếp tục đầu tư đổi mới hệ thống Công nghệ thông tin tiên tiến. Theo kế hoạch, cuối năm nay, mạng lưới hoạt động của Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng sẽ lên đến 79 đơn vị.

Phương Trần

Các tin, bài viết khác