Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ những hoạt động thực tiễn, cụ thể để người dân thụ hưởng

Ngày 4-7, Quận ủy quận 4 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy quận 4; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 4; Lê Văn Chiến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 4.

z5602126054660_a1b33564de61a877dc152b7ce0fe1ccf.jpg
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ quận 4 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác triển khai chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng; công tác nắm dư luận và định hướng dư luận trong nhân dân được quan tâm lãnh đạo thường xuyên và kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự cả 2 cấp; lãnh đạo tổ chức tốt thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố tại 13 phường.

z5602126103598_ba9ac0ec41cfe4a3eefa1da9e42d6c51.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 4 Lý Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Tổng số vốn đầu tư công năm 2024 là 244,947 tỷ đồng cho 22 dự án trên địa bàn quận, từ đầu năm đến nay đã thực hiện giải ngân 74,068 tỷ đồng (đạt 30,24%); ước giải ngân đến cuối tháng 6 năm 2024 là 78,457 tỷ đồng (đạt 32,03%).

Hiện quận đã thành lập các Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Quận có 55 tổ chức cơ sở đảng, gồm 19 đảng bộ và 36 chi bộ cơ sở với hơn 4.200 đảng viên.

z5602126103556_cdfa6155ff1f42cfab1e7db8b44505da.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã được Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4 triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự địa phương… gắn với chủ đề năm 2024.

Để kết quả đã đạt được phát triển bền vững, toàn diện hơn trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sát tình hình để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ đồng bộ với điều kiện và nguồn lực thực tế của quận nhà.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp khẩn trương rà soát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, gắn với rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, tạo đà vững chắc cho năm 2025 và làm cơ sở thực tiễn đề xuất các chỉ tiêu cho giai đoạn 2025-2030. Trong đó, chú trọng gắn với các chương trình chào mừng các ngày lễ lớn; cần tích hợp đầy đủ các chủ trương, văn bản mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố trong thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND và tiếp tục cụ thể hóa, đưa Nghị quyết 98 sát với tình hình thực tiễn của quận 4.

z5602126154970_013eeabbbb0ea0662571b8c5243d2c06.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4 cần nghiên cứu sâu sắc về chính trị, ý nghĩa về mặt xã hội, giá trị về việc phục vụ nhân dân; vận động và phát huy tinh thần của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cần quán triệt nghiêm túc, triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, nhất là triển khai đồng bộ, toàn diện 10 nội dung công tác xây dựng Đảng, không xem nhẹ bất cứ nội dung nào. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng được coi là nền tảng để triển khai nhiệm vụ chính trị, do đó mọi lĩnh vực công tác cần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bên cạnh đó, nghiên cứu, tiếp thu định hướng của thành phố để xây dựng chủ đề của Đại hội, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận giai đoạn 2025-2030 phù hợp với điều kiện, nguồn lực, tình hình thực tiễn; bảo đảm sự thống nhất giữa chủ đề, quan điểm, mục tiêu tổng quát và giải pháp, động lực để thực hiện.

z5602126103639_552f005f7059eaa7f5d9f7f1b4a19253.jpg
Bí thư Quận ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, quá trình chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp từ quận đến cơ sở cần gắn liền với triển khai các công trình chào mừng đại hội. Cần xem đây là sự kiện chính trị quan trọng, gắn với thực hiện phong trào thi đua cao điểm; trong đó, mục tiêu, chủ thể là xây dựng quận 4 ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, để chất lượng sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý, quận cần đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; chú ý đến các chỉ số như thu ngân sách vượt chỉ tiêu; quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt trên 95%; chú trọng tổ chức các hoạt động gắn liền với bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm nghèo bền vững; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ những hoạt động thực tiễn, cụ thể để nhân dân thụ hưởng...

Tin cùng chuyên mục