Xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

SGGP
Hôm nay 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI chính thức khai mạc, với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM.

Từ nhiều tháng nay, khắp nơi trong toàn TPHCM đã phát động và triển khai nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích xuất sắc hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Trong đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đã có hàng chục ngàn ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TPHCM, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ý thức trách nhiệm cao đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM trên tất cả các lĩnh vực; nhiều ý kiến là các giải pháp quý báu góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển TPHCM.

Chặng đường 5 năm 2015-2020 ghi dấu ấn về sự nỗ lực phấn đấu kiên cường của toàn Đảng bộ  và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước rất nhiều khó khăn, thách thức do những tác động phức tạp từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới; đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu...

Về tổng thể, 5 năm qua TPHCM đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hơn; kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa, chất lượng đời sống người dân được nâng cao. GRDP/người của TPHCM năm 2015 là 5.104USD, đã tăng lên 6.328USD vào năm 2020. Tuy phía trước vẫn chưa hết khó khăn; khuyết điểm, yếu kém vẫn còn nhiều, song những thành tựu đạt được là tiền đề vững chắc để Đại hội XI tiếp tục chặng đường thành công của Đảng bộ và Nhân dân TPHCM trên con đường phát triển nhanh, vì cả nước, cùng cả nước.

Với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng hệ thống chính trị TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI hôm nay nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thành phố và nhân dân cả nước; quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; nỗ lực xây dựng và và phát triển thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mở rộng tài khóa, chưa cần nâng trần nợ công

Chính phủ đã thực hiện việc tăng thêm vay nợ trong năm 2020, 2021 và đang tiếp tục tìm cách tăng vay nợ công để hỗ trợ thêm nếu nền kinh tế vẫn hấp thụ vốn tốt, đảm bảo hiệu quả vốn vay. Việc này cũng xuất phát từ chi phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ an sinh xã hội giai đoạn 2020-2021 đã khiến cho ngân sách gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiện những gói kích thích “chưa có tiền lệ”.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Quy hoạch kinh tế - xã hội phải đi trước quy hoạch đô thị

Sau 2 chuyên đề phản ánh thực tế quy hoạch, sử dụng đất đai tại TPHCM, Báo SGGP đã nhận được nhiều góp ý, hiến kế thêm. PV báo SGGP ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan nói trên. 

Tin buồn

TIN BUỒN

Quận ủy - UBND - UBMTTQ quận 6, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường 11, quận 6 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: