Ý kiến của một số đại biểu

Ngày 22-1, bên lề ngày làm việc thứ 2, Đại hội lần thứ XII của Đảng, PV Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu.

Đại biểu Trần Văn Hiện, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau: Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho đồng bằng sông Cửu Long

Chúng tôi đồng tình cao và nhận thấy kỳ này Trung ương chuẩn bị văn kiện sau khi được góp ý của các địa phương cả nước nên hoàn chỉnh chu đáo, chặt chẽ, nêu bật được những vấn đề về tình hình của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là 5 năm thực hiện nhiệm kỳ XI; những thành tựu rất nổi bật để đưa đất nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng và có uy tín trên trường quốc tế.

Trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua, Trung ương cũng đã đầu tư khá lớn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đặc biệt là kết cấu hạ tầng - 3 bước đột phá mà Trung ương lựa chọn. Đối với Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong nhiệm kỳ sắp tới, mong muốn Đại hội XII kỳ này cần đề ra mục tiêu rõ hơn trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng cho đồng bằng sông Cửu Long được nhiều hơn, cao hơn, thuận lợi hơn để phát triển mạnh hơn so với các vùng trong cả nước.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiêm Bí thư Huyện ủy huyện Lý Sơn: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả đại hội lần này, Đảng ta sẽ có những quyết sách đúng đắn để làm thế nào phát triển kinh tế, xã hội, đưa nước ta ngày càng phát triển. Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta cũng rất quan tâm đến phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển kinh tế ở các địa phương có biển đảo.

Thời gian qua, huyện đảo Lý Sơn đã được đầu tư khá toàn diện về kết cấu hạ tầng và phát triển thế mạnh về kinh tế biển đảo. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển vẫn còn chậm so với các địa phương trong vùng. Tôi mong muốn trong thời gian tới Đảng và Nhà nước sẽ có sự quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế biển đảo, đặc biệt là có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Giải quyết tốt việc làm khu vực nông thôn

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng có nói đến mục tiêu kiềm chế thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4%. Nhưng tôi đề nghị không chỉ có tỷ lệ lao động thất nghiệp ở đô thị, mà cần có chỉ tiêu về hạn chế tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở nông thôn. Cho nên văn kiện phải có cách đề cập như thế nào đó để nhấn mạnh đến yêu cầu và giải pháp tạo việc làm ở nông thôn - khu vực hiện nay đang chiếm tới 70% lực lượng lao động xã hội. Trong báo cáo của Chính phủ hàng năm đã giải quyết 1,5 - 1,6 triệu lao động. Do vậy, tôi đề nghị Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng phải đề cập đến mục tiêu này.

Thứ hai tôi đề nghị là đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và quá trình phi chủ quản hóa các doanh nghiệp Nhà nước để giải phóng các doanh nghiệp Nhà nước ra khỏi những lĩnh vực kinh doanh mà Nhà nước không cần thiết phải nắm giữ. Mặt khác, cần giải phóng các doanh nghiệp Nhà nước ra khỏi sự can thiệp hành chính không hiệu quả từ các cơ quan hành chính Nhà nước.

Đại biểu Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang: Lựa chọn những người có đủ năng lực, đạo đức vào BCH Trung ương

Từ kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ qua và những bài học rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tôi kiến nghị trong nhiệm kỳ này, Đảng phải có cơ chế đào tạo, tuyển chọn, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ cho yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương theo hướng hội nhập và phát triển. Ngay trong đại hội này, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm đến việc chọn tìm một ban chấp hành Trung ương đủ tâm, đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm gánh vác trọng trách của đất nước và triển khai, tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.

HOÀI NAM - NGỌC QUANG (ghi)

Các tin, bài viết khác