Luôn vì lợi ích nhân dân

SGGP
Những ngày này, thành phố cùng cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. 
Từ trong sâu thẳm của mỗi người, chúng ta nghĩ về Bác, như có chung niềm tự hào, lòng biết ơn và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chúng ta tự hào về Bác - một tấm gương chân thực, gần gũi, về một con người có trí tuệ, nhân tâm, có tầm vóc và sức quy tụ lớn, được thế giới khâm phục, tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Chúng ta biết ơn Bác - một lãnh tụ thiên tài, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, làm rạng rỡ tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế ở thế kỷ 20 và những kiến tạo để phát triển, với khát khao sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc dòng tư tưởng mác-xít hiện đại, mang tính cách tân, không giáo điều. Đó là hệ thống những quan điểm cốt lõi, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta, không sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hay trì trệ, bảo thủ, thích ứng cái mới, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc sắc của một con người luôn trung với nước, hiếu với dân, luôn học tập và rèn luyện suốt đời - một cuộc đời gian lao, anh dũng, trong sáng và cao thượng; luôn nêu gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm và cũng là tình cảm, là đòi hỏi tự giác của cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam yêu nước, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và thực tiễn cuộc sống. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước đã vượt qua nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và đang phấn đấu vì mục tiên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đang đứng trước những đòi hỏi phải đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển nhanh về nhiều mặt, nhất là khoa học - công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đất nước đang đứng trước những cơ hội chưa từng có và những thách thức, phức tạp khó lường. Uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Đảng ta đã trưởng thành hơn qua thử thách, dày dạn, bản lĩnh trong trong lãnh đạo, nhất là ứng xử trước những vấn đề lớn, khó trong nước và ngoài nước. Nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ đáng lo ngại, có tính sống còn về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nhiều những quyết sách đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững cũng như đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang tạo nên sự chuyển biến tích cực và sự đồng thuận trong dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, qua sơ kết một năm, đã có nhiều những tấm gương điển hình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân thật sự có sức thuyết phục và lan tỏa. 

Tuy nhiên, trước đòi hỏi của sự phát triển và yêu cầu đặt ra cần có quyết tâm cao hơn và sự chuyển động lớn hơn. Việc học và làm theo Bác cần có sự đột phá về đạo đức, về trách nhiệm công vụ và tinh thần phục vụ dân. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cần được đẩy mạnh, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên, sử dụng ngân sách, đầu tư công. Khắc phục nhanh những yếu kém, trì trệ của bộ máy, những bức xúc trong công tác cán bộ, làm thế nào để chọn lựa và sử dụng được người có tài, có đức trong Đảng và trong dân. Việc thực hành dân chủ phải được xem trọng theo tinh thần của Bác…

Học và làm theo Bác lần này được triển khai với phương châm “mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện” nhưng cấp trên, người đứng đầu nêu gương sẽ có tác dụng lớn - như Bác đã gắn nói và làm, làm nhiều hơn nói. Với Bác, đó là sự thống nhất trọn vẹn, hài hòa của tư tưởng, đạo đức, phong cách; là sự thống nhất làm một của đạo đức cách mạng và đạo đức làm người, là sự nhất quán của một con người luôn vì lợi ích nhân dân. Với Bác, phục vụ dân là phục tùng chân lý cao nhất. Chúng ta học và làm theo Bác cần thấm nhuần tinh thần ấy.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Để TPHCM “vì cả nước, cùng cả nước”

TPHCM là địa phương có nguồn thu ngân sách trên địa bàn lớn nhất cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, nhưng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh quốc tế, các lợi thế đang bị thu hẹp dần, những vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường… là những bài toán khó cần được tháo gỡ ở tầm chính sách.

Giao thông - Đô thị

Ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến phát triển TPHCM

Tối 15-11, các đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM), Hoàng Thị Tố Nga (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1) và ông Tề Chí Dũng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận) đã tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX.

Quy hoạch

Tin buồn