Tăng mức trợ cấp, ưu đãi cho người có công với cách mạng

(SGGPO).-  Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vừa xây dựng xong dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và đang công bố, lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Theo đó, dự thảo nghị định đã đưa ra mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm những người có công với cách mạng, thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh. 

Trong đó, đối với trường hợp người có công với cách mạng, các trường hợp sẽ được nhận mức trợ cấp, hỗ trợ cao như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% được hưởng mức tiền là 1.568.000 đồng/tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80% sẽ được hưởng tới 2,1 triệu đồng/tháng, còn từ 81% trở lên được hưởng 2,7 triệu đồng/tháng.

Còn đối với các thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, mức trợ cấp sẽ căn cứ theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, từ 21% trở lên được hưởng 822.000 đồng đến mức cao nhất là 3,913 triệu đồng/tháng.  

Toàn bộ kinh phí chi trả cho việc trợ cấp, ưu đãi cho người có công được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và bắt đầu được áp dụng từ ngày 1-7-2013.

VĂN PHÚC 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Nhà trong khu quy hoạch sẽ được cấp phép xây dựng

TP giao cho UBND các quận/huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để giải quyết cho các cá nhân, tổ chức sử dụng đất được xây dựng các công trình nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, không có mái che và các công trình phụ trợ...

Tin buồn