1 tỷ đồng thay lớp học tranh tre ở Lào Cai

(SGGP).- Vừa qua, tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với Sở LĐTB-XH tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công xây dựng kiên cố công trình Trường Tiểu học Lồ Sử Thàng.

Lào Cai là một trong những tỉnh miền núi còn thiếu trường học, phòng học, còn nhiều phòng học tạm bợ và phòng học nhờ. Vì vậy, Quỹ BTTEVN đã phối hợp với tỉnh Lào Cai khảo sát và vận động doanh nghiệp tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Lồ Sử Thàng. Với số tiền vận động được 1 tỷ đồng, bước đầu xây dựng 6 phòng học, đáp ứng cơ bản nhu cầu của điểm trường chính Lồ Sử Thàng tại thôn Cốc Cáng, xã Dìn Chin, giúp 90 - 100 trẻ em mỗi năm được đến trường học tập trong môi trường an toàn và điều kiện tốt hơn.

Tuy nhiên, ngoài điểm trường chính ở thôn Cốc Cáng, Trường Tiểu học Lồ Sử Thàng có 4 điểm trường khác tại các thôn: Lồ Sử Thàng, Na Cổ, Mào Sao Chải và Sín A Chải với tổng số 20 lớp học, 204 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chủ yếu thuộc 2 dân tộc Mông và Nùng. Tất cả lớp học đều dựng tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá, một số phòng học phải mượn nhà dân và trường mầm non… Vì vậy, Quỹ BTTEVN vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ để hỗ trợ xây dựng thêm các điểm trường trên.
Được biết, từ năm 2008 đến nay, Quỹ BTTEVN đã hỗ trợ xây dựng 70 công trình trường học với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác