Đình chỉ thi hành

14 văn bản hành chính của các địa phương

Báo SGGP số ra ngày 10-5-2006 có đăng tin “Đình chỉ 14 văn bản trái pháp luật” nêu việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã ký quyết định đình chỉ thi hành một phần, hoặc toàn bộ nội dung 14 văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, do các địa phương ban hành kể từ ngày 10-5. 

Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi xin đăng nội dung của 14 văn bản này:

(1) Huỷ bỏ khoản 4,5 Điều 28 của Quy chế lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và quản lý đất đai sau quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt, ban hành kèm theo Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 1/9/2003 của UBND tỉnh Sơn La;

(2) Huỷ bỏ Điều 6 của Quy định thực hiện niêm yết giá và xử phạt hành chính trong việc thực hiện niêm yết giá ban hành kèm theo Quyết định số 667/2002/QĐ-UB ngày 22/3/2002 của UBND tỉnh Sơn La;

(3) Huỷ bỏ Điều 16 của Quy định bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 525/2003/QĐ-UB ngày 5/3/2003 của UBND tỉnh Sơn La;

(4) Huỷ bỏ các điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoản 1 Điều 15 của Quy định xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn và thẩm quyền theo phân cấp ban hành kèm theo quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 6/11/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

(5) Huỷ bỏ quyết định số 1709/QĐ-CT ngày 13/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe ôtô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự khi tham gia giao thông;

(6) Huỷ bỏ khoản 1 của Chị thị số 4/2003/CT ngày 9/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cấm lưu hành các phương tiện giao thông tự lắp ráp, phương tiện cũ nát không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành; cấm xe công nông chạy trên đường cao tốc;

(7) Huỷ bỏ Mệnh lệnh số 18/ML/PV11ngày 15/1/2003 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh;

(8) Huỷ bỏ điều 23, 25, 26, 27 của Quy định về tổ chức đăng ký quản lý và sử lý đối với phương tiện thuỷ gia dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm Quyết định số 06/2004/QĐ-QB ngày 19/1/2004 của UBND tỉnh Cà Mau;

(9) Huỷ bỏ điều 1 QĐ số 345/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy;

(10) Huỷ bỏ khoản 2 điều 23 của Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma tuý và học viên sau khi cai nghiện hồi gia đối với học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ban hành kèm Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh;

(11) Huỷ bỏ khoản 2 điều 19 của Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện hồi gia ban hành kèm theo Quyết đinh số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh;

(12) Huỷ bỏ khoản 1,2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y, thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

(13) Huỷ bỏ khoản 2 Điều 12, khoản 1, 2 Điều 14, khoản 2 Điều 16 và Điều 18 của Quy định quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng;

(14) Huỷ bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn đường phố Đà Nẵng.

Bảo Minh

Thông tin liên quan:

Đình chỉ 14 văn bản trái pháp luật

Các tin, bài viết khác