200 đại biểu tham dự Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam

(SGGP). – Ngày 8-3, Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội với hơn 200 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho đội ngũ nữ trí thức Việt Nam thuộc các ngành nghề, vùng miền và lứa tuổi trên toàn quốc. Hội Nữ trí thức Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của nữ trí thức Việt Nam, chịu sự quản lý của Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Nội vụ, là thành viên của Hội LHPN Việt Nam. 

(SGGP). – Ngày 8-3, Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội với hơn 200 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho đội ngũ nữ trí thức Việt Nam thuộc các ngành nghề, vùng miền và lứa tuổi trên toàn quốc. Hội Nữ trí thức Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của nữ trí thức Việt Nam, chịu sự quản lý của Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Nội vụ, là thành viên của Hội LHPN Việt Nam. 
 
Hội có các nhiệm vụ như: thực hiện công tác vận động nữ trí thức; phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển nữ trí thức; tư vấn, phản biện, giám định xã hội.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 1 (2011-2016) gồm 35 thành viên. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được đại hội nhất trí bầu làm Chủ tịch danh dự của hội. 

B.QUYÊN