7 tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

MAI AN

(SGGPO).- Theo website của Bộ VH-TT-DL đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có tờ trình số 524/TTr-TTg ngày 12-4-2017 về việc đề nghị tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho 35 tác giả.

7 tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ảnh 1

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT lần thứ IV vào năm 2012. Ảnh tư liệu

Trong đó đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh có 7 tác giả và giải thưởng Nhà nước cho 28 tác giả. Đây là những tác giả có hồ sơ bị “để lại” trong lần trình xét đầu tiên công bố vào tháng 1-2017.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học và nghệ thuật cho 7 tác giả bao gồm Ninh Viết Giao, Tạ Quang Bạo, Trần Bảng, Đoàn Hữu Công (Thuận Yến), Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Hà Đức Trọng (Thu Bồn). “Giải thưởng Nhà nước” về văn học và nghệ thuật cho 28 tác giả bao gồm: Vũ Quốc Ái (Lê Lam), Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Hữu Cấy, Bửu Chỉ, Cao Việt Bách, Nguyễn Bích, Trần Viết Bính (Trần Việt), Trần Lâm Biền (Trần Lâm, Tuệ Lâm), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Hoàng Quốc Hải, Trần Hoàng Hải, Đỗ Văn Thuận (Hồng Diệu)... Đối với trường hợp của cố nhà thơ Xuân Quỳnh đã có tờ trình riêng trước đó.

 Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ có ghi rõ xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL (Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 đã có đề nghị tại các Tờ trình số 48/TTr-HĐGT ngày 03 tháng 3 năm 2017, số 49/TTr-HĐGT ngày 03 tháng 3 năm 2017, số 55/TTr-HĐGT ngày 16 tháng 3 năm 2017, số 56/TTr-HĐGT ngày 16 tháng 3 năm 2017. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng có đề nghị tại Tờ trình số 517/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 3 năm 2017

 MAI AN