Ai có mặt ở những địa điểm này và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng, liên hệ ngay cơ quan y tế

Ai có mặt ở những địa điểm này và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng, liên hệ ngay cơ quan y tế

Ai có mặt ở những địa điểm này và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 1
Ai có mặt ở những địa điểm này và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 2
Ai có mặt ở những địa điểm này và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 3
Ai có mặt ở những địa điểm này và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 4

Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác