Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng

Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng

Australia đang phải hứng chịu thảm họa cháy rừng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nước này, với gần 200 đám cháy vẫn đang hoành hành trên hầu khắp lục địa châu Đại Dương rộng lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cũng như tàn phá hệ động vật hoang dã.
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 1
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 2
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 3
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 4
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 5
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 6
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 7
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 8
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 9
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 10
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 11
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 12
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 13
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 14
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 15
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 16
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 17
Australia “oằn lưng” chống chọi thảm họa cháy rừng ảnh 18

NGUỒN: REUTERS, ABC NEWS, CNN, THE GUARDIANS