Bạc Liêu bổ nhiệm giám đốc 4 sở mới chia tách

Chiều 15-3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: NGUYÊN DU

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: NGUYÊN DU

Theo đó, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lưu Văn Liêm, Bí thư huyện Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu đã sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sau một thời gian hoạt động, chức năng quản lý của 2 sở không tương đồng, chưa bổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung, dẫn đến không phát huy hiệu quả.

Do đó, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định tái lập lại 4 sở, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin cùng chuyên mục