Ban hành 14 kiến nghị về phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong quản lý đất đai

Theo Viện trưởng VKSND Tối cao, viện kiểm sát các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ theo quy định để phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội liên quan quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Sáng 6-11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, đã ban hành 14 kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong hoạt động quản lý liên quan đất đai.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: QUANG PHÚC

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: QUANG PHÚC

Song song, ngành kiểm sát đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, nhất là nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng nhận định, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành là giải pháp đột phá để khắc phục hạn chế trong quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác thống kê, lưu trữ, bảo đảm khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14-6-2019, viện kiểm sát các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội liên quan quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Đề ra giải pháp cho thời gian tới, Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ, phấn đấu không để xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Cùng với đó, tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tin cùng chuyên mục