Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 19 đến 25-6-2024)

Từ ngày 19 đến 25-6-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình chị Ngô Thị Huyền Trân HCCG 24-44 (24-6-2024): Cù Văn Thuận (phường Phước Long B, TP Thủ Đức): 400.000đ, Lê Thị Hồng Phước (Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1): 2.000.000đ, Tạ Vĩnh Ảnh (Ngô Gia Tự, P.4, Q.10): 2.000.000đ, Đặng Trần Minh (Q.3) 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tran Vo Tinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 55168 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Co Loan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 86007 (CK): 600.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 62373 (CK): 2.000.000đ, Le Duc Tu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 48018 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Vo Thi Xuan Thao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 50019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 16016 (CK): 2.000.000đ, Huynh Thi Diem Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 83011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bac Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84999 (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 1.000.000đ, Phan The Ngan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 37645 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 69586 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78071 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Duong Van Hung (CK): 200.000đ.

Giúp chị Đỗ Thị Kim Liên HCCG 24-43 (22-6-2024): Đặng Trần Minh (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 87421 (CK): 500.000đ, Le Thi Phuong Thao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 99968 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Truong Hoang Hai (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97828 (CK): 500.000đ, Do Thi Hoa (CK): 200.000đ, Le Thi Hong Luong (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73014 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bui Thi Lan Anh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 86971 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thanh Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 100.000đ, Duong Van Hung (CK): 200.000đ.

Giúp anh Trần Quốc Tứ HCCG 24-42 (17-6-2024): Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Phung Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 44099 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 78014 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 14249 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Cổ Ngọc Bảo HCCG 24-41 (14-6-2024): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang HCCG 24-40 (10-6-2024): Nguyen Ngoc Phung (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 90618 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ.

Giúp bé Mai Ngọc Khánh Vy HCCG 24-39 (7-6-2024): Nguyen Ngoc Phung (CK): 50.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Nguyễn Thị Lan Hương (Q.10, TPHCM): 500.000đ, Tran Van Nam (CK): 300.000đ.

Giúp chị H. Za Za HCCG 24-37 (31-5-2024): Nguyễn Thị Lan Hương (Q.10, TPHCM): 500.000đ, Nguyen Thi Bich Van (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Khỏi HCCG 24-32 (13-5-2024): Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Dinh Long (CK): 20.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục