Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-3 đến 2-4-2024)

Từ ngày 27-3 đến 2-4-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Nguyễn Thế Hảo HCCG 24-22 (02-4-2024): Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Le Hong Van (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71570 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Vo Thi Lieu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ Hải Anh HCCG 24-21 (29-3-2024): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyen Van Huynh (CK): 500.000đ, Bui Thanh Phuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 04508 (CK): 500.000đ, Tieu Tuan Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88588 (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 27001 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 64721 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 40012 (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Tu Ngan (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 63011 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 64777 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền HCCG 24-20 (18-3-2024): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 15318 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Trương Võ Ngọc Mẫn HCCG 24-19 (22-3-2024): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình ông Kiều Văn Khế HCCG 24-18 (18-3-2024): Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Hội HCCG 24-17 (11-3-2024): Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Voòng Vạn Vương HCCG 24-16 (8-3-2024): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mai HCCG 24-15 (4-3-2024): Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp bé Phạm Minh Khôi HCCG 24-14 (01-3-2024): Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Lợi HCCG 24-13 (26-2-2024): Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp ông Thái Doãn Vỹ HCCG 24-12 (23-2-2024): Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024):Bạn đọc TK số… 20063(CK): 100.000đ.

ng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

ng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM - Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

ng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

ng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.200.000đ.

ng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu TPHCM: Công ty TNHH XD - DVKT Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 4.300.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Pham Thi Minh Thuan (CK): 69.000đ, Nguyen Bach Duyen (CK): 90.000đ, Phan Thi Thanh Truc (CK): 50.000đ, Pham Minh Quan (CK): 237.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ.

ng hộ Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” - Báo SGGP: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (CK): 500.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục