Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 6 đến 12-3-2024)

Từ ngày 6 đến 12-3-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Nguyễn Quốc Hội HCCG 24-17 (11-3-2024): Hoang Anh Tung (CK): 200.000đ, Phan Huu Tri (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Kim Thuong (CK): 200.000đ, Le Nhat Le (CK): 100.000đ, Dang Thi Phuong Vien (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Thang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18632 (CK): 300.000đ, Le Thi Duy Hien (CK): 100.000đ, ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tran Trong Nghia (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00027 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 888886 (CK): 500.000đ, Yen Ngoc Nu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 46198 (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Loan - Tan Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 17260 (CK): 400.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84999 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 48886 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Voòng Vạn Vương HCCG 24-16 (8-3-2024): Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nguyen Thanh Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01386 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 72.000đ, Bạn đọc TK số… 34537 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mai HCCG 24-15 (4-3-2024): Bé Hạ Quyên + Bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đắc Diệu Hương (Q.10): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 13011 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Tran Hong Nga (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 87056 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80999 (CK): 100.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 50.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Phạm Minh Khôi HCCG 24-14 (01-3-2024): Bé Hạ Quyên + bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64514 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Bich Dao (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 50.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Lợi HCCG 24-13 (26-2-2024): Bé Hạ Quyên + Bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ.

Giúp ông Thái Doãn Vỹ HCCG 24-12 (23-2-2024): Bé Hạ Quyên + Bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ.

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Bé Hạ Quyên + Bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Bé Hạ Quyên + Bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Bé Hạ Quyên + Bé Nhật Quân (Q.1): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Huyền Trang HCCG 24-06 (19-01-2024): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Trần Văn Chiến HCCG 24-05 (15-01-2024): Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Ngo Hoang An (CK): 11.198đ, Duong My Linh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 49345 (CK): 200.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Nguyen The Tai (CK): 100.000đ.

ng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tâm (TP. Thủ Đức): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục