Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975 - 2014)

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách mới nhất về chủ đề biển Đông với nhan đề Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975 - 2014).

Đây là một cuốn sách chuyên khảo được tác giả - TS Phạm Ngọc Trâm nghiên cứu, biên soạn công phu với mong muốn góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp. Trong tác phẩm, tác giả đã sử dụng chủ yếu là phương pháp lịch sử, luôn đặt các sự kiện, các vấn đề trong một hoàn cảnh lịch sử với những tương quan nhất định để xem xét và giải quyết vấn đề. Tác giả đã phản ánh những biến động phức tạp trên bàn cờ chính trị quốc tế cùng tình hình kinh tế, chính trị trong nước tác động đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Theo PGS-TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH - NV TPHCM thì tác phẩm đã đi sâu phân tích thực trạng, phản ánh những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trên cơ sở những phân tích đó, tác giả rút ra ý nghĩa, đánh giá những ưu điểm và hạn chế qua từng chặng đường lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam cùng những kinh nghiệm lịch sử rút ra từ thực tế đó, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết những tranh chấp biển đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới.

TS Phạm Ngọc Trâm hiện là giảng viên Trường ĐH KHXH - NV TPHCM. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nghiên cứu về chính trị, lịch sử, như: Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam 1986 - 2011 (NXB Chính trị Quốc gia, năm 2011); Con đường cứu nước Hồ Chí Minh (NXB Tổng hợp TPHCM, năm 2011); Nhận diện và phát huy các giá trị tài nguyên biển đảo phục vụ phát triển bền vững vùng Nam bộ (NXB Đại học Quốc gia, năm 2015)…

XUÂN THÂN

Các tin, bài viết khác