Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học tiết kiệm điện

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các  trường học phải sử dụng hợp lý số lượng đèn chiếu sáng ở trường học; các cơ quan, trường học phải xây dựng quy chế về sử dụng điện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, trường học.

Theo đó, các đơn vị sẽ tập trung vào một số biện pháp như tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên; tắt bớt đèn chiếu sáng khi không cần thiết; tăng nhiệt độ hoặc tắt điều hòa nhiệt độ khi số người làm việc trong phòng giảm...

Ngoài ra, khi thay thế các thiết bị sử dụng điện, nên chọn những thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đồng thời khuyến khích các đề tài khoa học nghiên cứu sử dụng điện tiết kiệm, thay thế điện bằng các nguồn năng lượng khác có hiệu quả hơn; bố trí cán bộ chuyên trách và đặc biệt là đưa công tác tiết kiệm điện vào hoạt động thi đua của đơn vị, nhà trường.
 

MINH THANH

Các tin, bài viết khác