Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu

Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH15 ngày 25-6-2024 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tin cùng chuyên mục