Bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ngày 2-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 268/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Kim Thành giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
Ông Lê Kim Thành giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ủy ban ATGT quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, ATGT và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban ATGT quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, ATGT để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, ATGT trên phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin cùng chuyên mục