Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp: Tiếp cận cái mới để đưa đất nước đi lên

Bảo Minh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp: Tiếp cận cái mới để đưa đất nước đi lên
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp: Tiếp cận cái mới để đưa đất nước đi lên ảnh 1
Việc chuyển chức năng quản lý báo chí và xuất bản về Bộ Bưu chính - Viễn thông để hình thành nên Bộ Thông tin và Truyền thông là một đột phá mới trong cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. Hôm qua, 3-8, tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp (ảnh) đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí. Bộ trưởng cho biết: Việc ra đời Bộ Thông tin và Truyền thông thể hiện quan điểm xây dựng bộ quản lý đa ngành. Bộ sẽ quản lý 6 mảng vấn đề lớn: báo chí, xuất bản, phát hành, in ấn, bưu chính, viễn thông - những lĩnh vực có tính thời đại của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế.

- PV: Thưa bộ trưởng, trên cương vị mới, ông sẽ quan tâm nhất tới vấn đề gì?

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Tôi nghĩ mình phải suy nghĩ rất kỹ để xác định trọng tâm, trọng điểm cho công tác mới. Ngành thông tin, truyền thông phải làm tốt 10 chữ “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Trong đó, nếu xét về góc độ thông tin, phải làm tốt 10 chữ “Trung thực, dũng cảm, thận trọng, nhanh nhạy, hướng thiện”. Mảng truyền thông cũng với 10 chữ “Cơ chế, chính sách, công nghệ, cốt cán, cơ sở”. Tóm lại đây là ngành dịch vụ cho toàn xã• hội, làm sao ngành này vươn lên đáp ứng yêu cầu xã hội, đó vừa là phục vụ, lại vừa là kinh doanh, và cũng là cung cấp thông tin, hiểu biết cho toàn dân. Cụ thể hóa tất cả những vấn đề của thời đại, để cuộc sống thích ứng, tiếp cận những cái mới để đưa đất nước đi lên như lời hứa của Thủ tướng trước Quốc hội.

- Thưa bộ trưởng, nhiều người lo ngại khi mảng quản lý quá rộng, bộ đa ngành sẽ “ôm đồm” khó làm hết việc?

Các bộ đa ngành phải làm việc rất quyết liệt, đó là hoàn chỉnh cơ chế, và tôi nghĩ phải làm tốt việc phân cấp, cấp trên chỉ làm những việc mà cấp dưới không làm được. Thứ hai việc tăng thẩm quyền là tăng tính chủ động cho cấp dưới, thứ ba, phân cấp cũng là đẩy nhanh tiến độ công việc. Hiện trên nhiều bình diện, việc triển khai công việc còn chậm. Phân cấp mạnh cũng nhằm giảm tiêu cực. Trước đây đi “2 cửa”, nay chỉ đi “1 cửa” là giảm, trước đây phải đi qua 2 người, nay chỉ 1 người.

- Công tác quản lý báo chí ở Bộ Thông tin và Truyền thông có gì mới, thưa bộ trưởng?

Về mặt quản lý báo chí, chúng tôi sẽ tập trung làm 5 vấn đề lớn. Thứ nhất, sẽ sửa đổi Luật Báo chí để việc quản lý được tốt hơn. Quy hoạch lại báo chí, hình thành những tập đoàn báo chí mạnh, với nhiều loại hình báo chí chứ không phải rải ra nhiều loại hình mà không có đầu mối chung. Đào tạo lại công tác cán bộ, từ tổng biên tập đến phóng viên. Thứ hai là hoàn chỉnh các quy chế quản lý, để mỗi người trên mỗi cương vị đều quản lý đúng trách nhiệm của mình. Ví dụ quy chế trách nhiệm của tổng biên tập, vì nếu không nêu cao trách nhiệm quản lý của tổng biên tập, thì Cục báo chí có đông bao nhiêu cũng không làm được. Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo.

Ngoài ra, còn có quy chế quản lý phóng viên thường trú; quy chế cộng tác viên; quy chế quản lý tài chính; quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các tổng biên tập. Bộ chỉ nắm một người cao nhất ở các tờ báo, còn các phó là giúp việc cho tổng biên tập. Thứ ba là kiện toàn các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước, gọn nhẹ nhưng có chuyên môn sâu, bản lĩnh. Giải pháp thứ tư là phân cấp đầy đủ chức năng quản lý cấp trên, bao gồm 3 cơ quan quan trọng nhất. Đó là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chủ quản. Trách nhiệm của mỗi cơ quan phải rõ. Giải pháp thứ năm là phải hội nhập với thế giới trên lĩnh vực báo chí.

- Thưa bộ trưởng, có cần thiết phải có nhiều quy chế như vậy?

Quy chế quản lý báo chí chính là để chúng ta tự do hơn, lâu nay chúng ta quản lý theo mệnh lệnh. Chúng ta hoàn toàn có tự do nếu đi đúng lề đường bên phải, và chúng tôi cố gắng làm cho các đồng chí lề đường đó. Chúng tôi đang suy nghĩ có thể có hình thức tôn vinh các tổng biên tập khi họ làm tốt. Danh hiệu và cách thức tôn vinh chúng tôi đang bàn, nhưng dự kiến sẽ được làm hàng năm.

- Xin cảm ơn bộ trưởng!

Bảo Minh ghi

Tin cùng chuyên mục