Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã

(SGGP).- Sở Tư pháp TPHCM vừa có kế hoạch thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” (còn gọi là Đề án 4 – Chương trình 212) năm 2009 trên địa bàn thành phố.

Nội dung chính của kế hoạch gồm: bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ tư pháp cấp xã; tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn thông qua các phiên tòa xét xử lưu động, công tác thi hành án trên địa bàn; biên soạn tài liệu phục vụ nâng cao năng lực PBGDPL cho cán bộ tư pháp, công an xã, phường, thị trấn, hòa giải viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý…

Một trong những mục đích của kế hoạch thực hiện Đề án 4 – Chương trình 212 là tạo sự chuyển biến trong hoạt động hòa giải ở từng địa phương, qua đó nâng cao kết quả hòa giải thành, giải quyết tốt những vướng mắc, mâu thuẫn trong đời sống người dân.

A.CHÂN

Các tin, bài viết khác