Cách tính lãi tiền mua nhà sở hữu nhà nước trả góp không quy đổi ra vàng

Ông Hoàng Mai ở quận 1 đề nghị cho biết đến bao giờ người mua nhà thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) trả góp trong 10 năm được thanh toán tiền thay cho giá vàng theo Nghị quyết 23 của Chính phủ. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM trả lời:

Đối với việc thu tiền bán nhà trả góp theo Nghị định 61/CP đã được Chính phủ quy định tại điểm 3 Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 7-9-2006, UBNDTP đã giao Sở Tài chính phối hợp với Thường trực Hội đồng bán nhà ở TPHCM hướng dẫn triển khai thực hiện.

Ngày 3-10-2006, Sở Tài chính vừa có văn bản 8666/STC-NS đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn lãi suất tiền gửi đối với trường hợp mua nhà SHNN theo phương thức trả dần trong 10 năm.
Theo điểm 3 Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà SHNN cho người đang thuê được quy định tại Nghị định 61/CP: “Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, người mua nhà áp dụng phương thức trả dần trong 10 năm thì số tiền còn lại đựơc thanh toán trong mỗi năm tiếp theo bằng tiền đồng Việt Nam (không quy đổi ra vàng) cộng với tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của dân cư tại Ngân hàng Thương mại vào thời điểm thanh toán”.

Do một số ngân hàng thương mại có mức quy định khác nhau về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn nên để đảm bảo cho việc xác định tiền lãi trong mỗi năm tiếp theo của các hộ trả góp đối với các Hội đồng bán nhà ở thuộc SHNN trên địa bàn thành phố đựơc thống nhất.

Sở Tài chính đã trình Bộ Tài chính cho TPHCM được thực hiện tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của dân cư tại Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm thanh toán. Sau khi Bộ Tài chính có ý kiến về việc này thì TPHCM sẽ triển khai thực hiện.

H.Q.

Các tin, bài viết khác