Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng yêu cầu chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp tết
Thủ tướng yêu cầu chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp tết

Thủ tướng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo cơ quan lao động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chăm lo đời sống cho người lao động, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động kịp thời, theo đúng quy định, bảo đảm cho mọi người lao động đều có tết và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp; bố trí nghỉ tết đúng chế độ theo quy định; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán.

Các địa phương chỉ đạo thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 2-2024 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 3-2-2024; tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước tết.

Các địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp số hộ, số nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024 để chủ động có phương án hỗ trợ kịp thời; báo cáo, đề xuất việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia gửi Bộ LĐTB-XH, Bộ Tài chính trước ngày 18-1-2024. Trên cơ sở đó, Bộ LĐTB-XH tổng hợp, đề xuất Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22-1-2024.

Thủ tướng giao Bộ LĐTB-XH chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và quy định.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và tháng 2) vào kỳ chi trả tháng 1, hoàn thành trước ngày 20-1.

Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, thành và ngành LĐTB-XH nắm tình hình lao động, việc làm, kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền lương, thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp, có các phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp tết, bảo đảm kịp thời, thiết thực, nhất là đối với người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các doanh nghiệp tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp hiệu quả để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực duy trì, bảo đảm việc làm, thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp…

Tin cùng chuyên mục