Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối tư pháp thành phố

Hỏi: Chúng tôi nghe nói TPHCM thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối tư pháp. Xin cho biết cụ thể những đối tượng nào và mức phụ cấp được hưởng là bao nhiêu? (N.H.T. – Q2)

Trả lời: UBND TPHCM vừa có Quyết định số 34/2005/QĐ-UB ngày 23-2-2005 về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối tư pháp thuộc thành phố. Cụ thể:

1- Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự: điều chỉnh tăng mức phụ cấp áp dụng chung cho cán bộ, công chức làm việc tại các đơn vị cấp thành phố và quận – huyện: 400.000 đồng/người/tháng.

2- Đối với cán bộ, chiến sĩ ngành công an có chức danh tư pháp: ngân sách thành phố hỗ trợ thêm (chế độ hiện có theo quy định của Trung ương và thành phố) để đủ mức chi trợ cấp bằng 400.000 đồng/người/tháng cho các cán bộ, chiến sĩ ngành công an có chức danh tư pháp (theo danh sách đề nghị của Công an TP).

3- Đối với Giám định viên tư pháp kiêm nhiệm thuộc các ngành: ngân sách thành phố hỗ trợ thêm bằng với mức chi bồi dưỡng hiện hưởng theo từng vụ do Trung ương quy định (theo số ngày thực tế tham gia) cho cán bộ, công chức, chiến sĩ tham gia thực hiện vụ việc, cụ thể: giám định viên tư pháp và cán bộ kỹ thuật giúp việc; cán bộ khám nghiệm hiện trường; cán bộ tham gia thi hành án tử hình.

Đối với giám định viên pháp y (khám nghiệm tử thi) được hưởng mức phụ cấp là 400.000 đồng/người/tháng.

Các chế độ, chính sách này được thực hiện từ 1-1-2005.

X.H.

Các tin, bài viết khác