Chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 3-2024

Trong tháng 3-2024, 19 nghị định, thông tư sẽ có hiệu lực pháp luật. Báo SGGP xin giới thiệu một số chính sách quan trọng liên quan mật thiết đến người dân. 

Từ ngày 1-3-2024, ngành hàng không sẽ tăng giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Ảnh: QUANG PHÚC
Từ ngày 1-3-2024, ngành hàng không sẽ tăng giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tháng 3-2024, 19 nghị định, thông tư sẽ có hiệu lực pháp luật. Một số chính sách mới sẽ thực thi như tăng giá trần vé máy bay nội địa, quy định về chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục đại học, bổ sung số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động ngân hàng… Báo SGGP xin giới thiệu một số chính sách quan trọng liên quan mật thiết đến người dân.

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao

Theo Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao (có hiệu lực từ ngày 25-3), có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao như: chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao; cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật; chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao; chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao...

Các dự án đầu tư và hoạt động tại khu công nghệ cao được ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

ng trần giá vé máy bay nội địa

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 34/2023/ TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 1-3) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. Các đường bay có khoảng cách dưới 500km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng/vé/ chiều với đường bay phát triển kinh tế - xã hội và 1,7 triệu đồng/vé/chiều với các đường bay khác.

Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000-250.000 đồng/vé/chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Cụ thể, với đường bay từ 500km đến dưới 850km có mức giá trần là 2,25 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 2,2 triệu đồng/vé/chiều); đường bay có khoảng cách từ 850km đến dưới 1.000km có mức giá trần là 2,89 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 2,79 triệu đồng/vé/chiều); đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280km có giá trần là 3,4 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 3,2 triệu đồng/vé/chiều) và đường bay có khoảng cách từ 1.280km trở lên có giá trần là 4 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 3,75 triệu đồng/vé/chiều).

Chuẩn quốc gia mới đối với cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (có hiệu lực thi hành từ ngày 22-3) và bãi bỏ Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học. Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí. Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học cung cấp, cập nhật dữ liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học. Công bố kết quả thực hiện chuẩn cơ sở giáo dục đại học của các cơ sở giáo dục đại học trước ngày 30-6 hàng năm, bắt đầu từ năm 2025 cho năm báo cáo trước liền kề.

Bãi bỏ quyết định về cho vay mua máy tính học online

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Quyết định 02/2024/ QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 30-3-2024). Theo đó, quyết định này bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Với các hợp đồng tín dụng đã được ký trước ngày 30-3-2024 thì các bên (Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng, các bên liên quan) tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký. Việc theo dõi, thu hồi nợ, xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ này do Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định áp dụng với ngân hàng này.

Bổ sung số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động ngân hàng

Có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng 3-2024, Thông tư 24/2023/ TT-NHNN đã sửa đổi, bổ sung các thông tư về việc xuất trình, cung cấp giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động ngân hàng. Theo đó, Thông tư 24/2023/ TT-NHNN sửa đổi các giấy tờ trong thủ tục hành chính liên quan đến ngân hàng hợp tác xã. Ngoài các giấy tờ theo quy định, thành viên phải cung cấp số CMND hoặc định danh cá nhân (với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn góp). Trong khi đó, theo quy định cũ, ngoài CMND thì có thể dùng hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần từ trái phiếu chuyển đổi, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác bao gồm các tài liệu với cá nhân, ngoài giấy tờ theo quy định, người đề nghị phải bổ sung thêm giấy tờ là số định danh cá nhân.

Tin cùng chuyên mục