Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại

SGGPO
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Đối ngoại cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn về công tác đối ngoại tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó dự kiến, tham mưu các vấn đề trọng tâm, chiến lược, địa bàn trọng điểm trong hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 29-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến của Thường trực Ủy ban Đối ngoại tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Đối ngoại trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số mặt hoàn thành xuất sắc, được Quốc hội và nhân dân ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong thời gian tới,  Ủy ban Đối ngoại cần thảo luận, xây dựng kế hoạch, đề án nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bám sát và cụ thể hóa 8 nội dung trọng tâm đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của các cơ quan Nhà nước (thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn về công tác đối ngoại tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó dự kiến, tham mưu các vấn đề trọng tâm, chiến lược, địa bàn trọng điểm trong hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Quốc hội.

Dẫn Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh quan điểm “tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”, “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Công tác ngoại giao của Quốc hội phải gắn kết chặt chẽ với công tác ngoại giao của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và ngoại giao nhân dân, vì lợi ích chính đáng của đất nước, doanh nghiệp và người dân; chú ý xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hơn 400 thí sinh tham gia hội thi “Ánh sáng thời đại”

Ngày 17-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Thành đoàn TPHCM cùng Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng, Sở GD-ĐT TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 năm 2022.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Mở rộng kết nối giáo dục quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 17-5, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam – Quốc tế (VIENC) và Trường Quốc tế Mỹ - Việt Nam (AISVN) ký kết hợp tác chiến lược phát triển “Hệ sinh thái cung ứng giáo dục chuẩn IB quốc tế, đậm bản sắc Việt Nam”. 

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP