Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Lưu ý về ý nghĩa của đối ngoại Quốc hội trong 3 trụ cột của nền ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội kết nối nguyện vọng của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, kết nối chính sách và tầm nhìn phát triển của đất nước ta với các đối tác.
Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp

Sáng 13-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đồng chí đã được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm làm trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 – 2026 và nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các trưởng cơ quan đại diện luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về một số về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12-2021).

“Bảo bối của ngoại giao các nước và nhất là Việt Nam chúng ta chính là sức mạnh tổng hợp. Trong bài phát biểu, đồng chí Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh sức mạnh tổng hợp này là sự kết hợp của sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chúng ta phải tiếp tục nâng tầm ngoại giao để đóng góp tích cực hơn vào việc nâng cao hơn nữa uy tín, vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Lưu ý về ý nghĩa của đối ngoại Quốc hội trong 3 trụ cột của nền ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội kết nối nguyện vọng của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, kết nối chính sách và tầm nhìn phát triển của đất nước ta với các đối tác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cán bộ ngoại giao góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nghị sĩ của nước sở tại; chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Với đặc thù công tác ngoài nước, các trưởng cơ quan đại diện có lợi thế lớn trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin và chính sách của các nước, các đối tác của ta, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các trưởng cơ quan đại diện tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, công tác giám sát của Quốc hội, xây dựng pháp luật cũng như kinh nghiệm phòng ngừa và xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế của nước bạn, từ đó góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định: “Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn dành sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chế độ, chính sách đối với cán bộ để tương xứng với thế và lực mới của đất nước, xứng đáng là nền ngoại giao của một nước 100 triệu dân”.

Tin cùng chuyên mục