Chưa cho phép nuôi tằm biến đổi gen tại Việt Nam

(SGGPO).- Bộ NN-PTNT cho biết, sau khi nhận được đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho khảo nghiệm và nuôi giống tằm biến đổi gen (tằm lai nhện), Bộ NN-PTNT đã có công văn thông báo, chưa cho phép đưa loài tằm “lạ” này vào nuôi tại Việt Nam.

Theo Bộ NN-PTNT, quản lý động vật biến đổi gen, sinh vật biến đổi gen là lĩnh vực mới trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với động vật biến đổi gen, rất ít nước trên thế giới áp dụng cho việc khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học, phần lớn là do khó quản lý rủi ro.

Tại Việt Nam, hiện nay chưa có khung pháp lý và không đủ năng lực quản lý đối với lĩnh vực rất mới này. Do vậy, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa triển khai, phối hợp với Tập đoàn KBL (Mỹ) thực hiện dự án nuôi tằm biến đổi gen, đến khi có khung pháp lý cụ thể cho lĩnh vực này.

VĂN PHÚC

Các tin, bài viết khác