Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương

SGGPO
Trong 2 năm trở lại đây, Ủy ban Kiểm tra các cấp và các cơ quan chức năng đã kỷ luật trên 400 tổ chức đảng và hàng ngàn cán bộ đảng viên vi phạm. Nhiều cán bộ cả đương chức và nghỉ hưu, cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã bị bị kỷ luật, xử lý.

Sáng nay 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vân Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;…

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc với thành phần tham gia là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện và xã phường, thị trấn trở lên.

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương ảnh 1 Đồng chí Trần Quốc Vượng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.B
Thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kết luận về kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: các nghị quyết, quy định kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Đề nghị các đồng chí nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, nghiên cứu tài liệu, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị đề nghị các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể tổ chức việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết, quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình học tập, tuyên truyền nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương ảnh 2 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính, hội trường Diên Hồng, tòa Nhà Quốc hội. Ảnh T.B
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã giới thiệu quán triệt Quy định 08 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và thông báo một số vấn đề về công tác cán bộ xây dựng Đảng, công tác cán bộ.
Về Quy định 08, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, quy định được ban hành căn cứ theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng Đảng. Trong đó bám sát Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26). Quy định có 4 điều, trong đó, điều 1 khẳng định: Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương!
Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, trong quá trình cách mạng, Đảng luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: một tấm gương sống còn giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền. Muốn hướng dẫn nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải làm trước cho mọi người bắt chước. Muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói đến cách ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân theo.
Trong quá trình xây dựng chỉnh đốn Đảng, những năm gần đây Đảng đã có nhiều nghị quyết, quy định về nêu gương. Quá trình thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên bước đầu cũng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn suy thoái, tham nhũng, tiêu cực…
Tuy nhiên, nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa được như mong muốn. Đội ngũ cán bộ còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là cấp cơ sở. Nhiều cán bộ đảng viên năng lực, phẩm chất chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn. Một bộ phận cán bộ đảng viên cấp chiến lược thiếu học tập, tu dưỡng, tham nhũng, lãng phí, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Trong 2 năm trở lại đây, Ủy ban Kiểm tra các cấp và các cơ quan chức năng đã kỷ luật trên 400 tổ chức đảng và hàng ngàn cán bộ đảng viên vi phạm. Nhiều cán bộ cả đương chức và nghỉ hưu, cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã bị bị kỷ luật, xử lý.
Cụ thể, có 59 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 13 Ủy viên Trung ương và khai trừ 1 Ủy viên Bộ Chính trị.
“Sự mong đợi của nhân dân về sự nêu gương của cán bộ cấp cao là mong muốn chính đáng. Việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương ảnh 3 Đồng chí Phạm Minh Chính giới thiệu quán triệt về quy định trách nhiệm nêu gương và thông báo về một số vấn đề công tác cán bộ, xây dựng Đảng. Ảnh T.B
Việc bầu Chủ tịch nước tiến hành khách quan, dân chủ, hết sức chặt chẽ

Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, trước sự ra đi không mong muốn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau khi xem xét các vấn đề liên quan, Bộ Chính trị đã tổ chức kiện toàn chức danh Chủ tịch nước.

Trước khi kiện toàn, theo quy định của pháp luật đã phân công Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước.

Căn cứ kết luận của Bộ chính trị, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định khác của pháp luật và của Đảng, trên cơ sở rà soát nguồn cán bộ cấp cao, dựa vào các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, các cơ quan chức năng thực hiện việc này hết sức thận trọng và bài bản, làm đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Sau khi tham khảo ý kiến các thành viên Bộ Chính trị, những người có trách nhiệm, thì thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận chức danh Chủ tịch nước trong thời điểm hiện tại.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lấy ý kiến bằng phiếu kín. Có 194/195 Ủy viên Trung ương giới thiệu (99,5%). Trên cơ sở phiếu giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mới thảo luận và biểu quyết thông qua 100% giới thiệu.

Việc phân công, giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội Nghị lần thứ 8, 100% đại biểu có mặt tán thành.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành đúng thủ tục, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Chủ tịch nước theo đúng Hiến pháp, pháp luật với 476/477 phiếu.

Nhìn lại lịch sử đất nước, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, người đứng đầu Đảng đồng thời đảm nhận chức danh người đứng đầu Nhà nước có hai giai đoạn.

Từ 1951, Đại hội lần II của Đảng bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng đồng thời đảm nhận chức danh Chủ tịch nước đến 1969 (18 năm).

Giai đoạn thứ 2 là 7-1986 khi Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần, tại Hội nghị đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư và giữ cương vị này đến 12-1986 (5 tháng).

Như vậy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, một người đảm nhiệm hai chức danh, đứng đầu Đảng và Nhà nước đã từng có. Tương tự, ở một số nước có thể chế như Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Cuba, người đứng đầu Đảng cũng là người đứng đầu Nhà nước.

“Việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước đã tiến hành thủ tục, trình tự, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, khách quan, dân chủ, hết sức chặt chẽ. Dư luận trong nước và quốc tế đều đánh giá việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước là phù hợp”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương ảnh 4  Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII diễn ra trong một ngày với hình thức trực tuyến toàn quốc. Ảnh T.B
Thông tin thêm về công tác cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, sau khi đồng chí Trương Minh Tuấn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ TT-TT để đảm nhận chức danh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chuyên trách, Chính phủ theo quy trình của pháp luật đã giao Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.
Tại Hội nghị Trung ương 8, theo quy chế làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý và thực hiện quy trình thủ tục để Quốc hội bầu và phê chuẩn đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ TT-TT.
Cũng tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT bằng hình thức cách chức nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, vì những sai phạm nghiêm trọng.

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những cầu nối nghĩa tình

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân trên địa bàn TPHCM đã có nhiều mô hình hiệu quả trong học tập Bác. Nhiều hoạt động đã được cụ thể hóa, duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng. Trong đó, mô hình Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo đã giúp hàng chục ngàn phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Quá 15 ngày không trả lời, xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm! ​

Xuất phát từ “hạn chế lớn nhất” của TPHCM là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa nhịp nhàng trong giải quyết hồ sơ, công việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo quyết liệt: Nếu quá 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn bản thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan!


ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP