Chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thành đơn vị sự nghiệp công

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo, giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương lập đề án về việc chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thành đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Y tế, có hội đồng quản lý, điều hành hoạt động của bệnh viện theo cơ chế tự chủ.

Ngay sau đó, Sở Tài chính Đà Nẵng và các ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng về việc cơ chế chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thành đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Y tế để bàn về vấn đề này.

Được biết, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng có vai trò to lớn trong việc vận động thành lập Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nhưng đây chỉ là một tổ chức từ thiện, không có chuyên môn về y tế nên quản lý, điều hành bệnh viện hiện còn gặp nhiều khó khăn.


Tâm Chuyên

Các tin, bài viết khác