Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

CITAH – Hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập

UBND TPHCM vừa ra quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO của TPHCM, trực thuộc Viện Kinh tế TP, gọi tắt là Trung tâm WTO TP (CITAH). CITAH là đơn vị thí điểm thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ về thành lập Trung tâm về các vấn đề WTO tại các địa phương.

Tham mưu cho doanh nghiệp

Sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty Bitas. Ảnh: Anh Thư

Việc Việt Nam gia nhập WTO đã đặt ra rất nhiều vấn đề mới mẻ và cấp bách đối với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Nhu cầu thông tin từ cơ bản đến chuyên sâu về WTO, nhu cầu về trợ giúp, tư vấn các vấn đề liên quan hội nhập kinh tế quốc tế cho các đơn vị, doanh nghiệp đang đặt ra rất cấp thiết.

Từ tháng 11-2006, ngay sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO, UBND TP đã thành lập Ban chỉ đạo của TP về công tác hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia WTO, giao cho Viện Kinh tế TP là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo.

Tuy nhiên hoạt động của Ban chỉ đạo chỉ mang tính chất tư vấn cho UBND TP trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình hội nhập của TP, không có chức năng thực hiện các hoạt động triển khai và tác nghiệp hỗ trợ cụ thể về các vấn đề liên quan đến tổ chức WTO.

Trung tâm về các vấn đề WTO tại các địa phương là một mô hình đã được Trung Quốc tổ chức thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp tại các thành phố lớn một cách có hiệu quả. CITAH sẽ là một cơ quan tham mưu có tính chất đầu mối về các vấn đề liên quan đến WTO. CITAH còn làm nhiệm vụ cung cấp thông tin và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị về các vấn đề liên quan đến WTO và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các doanh nghiệp có thể tìm đến với CITAH để tìm thông tin hỗ trợ về tư vấn pháp lý các vấn đề kỹ thuật về tranh tụng kinh tế, thị trường các nước. Từ thực tế hoạt động, CITAH sẽ phát hiện các vấn đề nảy sinh trong quá trình gia nhập WTO, đồng thời tổ chức nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến hoạt động kinh tế xã hội và trong từng lĩnh vực, ngành nghề. CITAH vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đề xuất TP có biện pháp ứng phó thích hợp nếu xảy ra các biến động trong tiến trình hội nhập.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân

Đối chiếu với 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế của TPHCM, đồng thời tiếp thu bài  học kinh nghiệm của Trung Quốc giải quyết các vấn đề khi gia nhập WTO, có thể thấy CITAH có rất nhiều lĩnh vực để tham gia: Tăng cường thông tin, phổ biến kiến thức về WTO cho cộng đồng doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập kinh tế quốc tế của TPHCM; soạn thảo các tài liệu và mở website để thông tin, tư vấn rộng rãi về những vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức các hội thảo chuyên đề về hội nhập kinh tế…

Trong việc hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến quảng bá đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, CITAH cũng có vai trò xúc tác nhằm góp phần nâng cao kiến thức quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp. Mục tiêu dài hạn của CITAH là hình thành một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp về thị trường của các nền kinh tế trọng điểm thuộc WTO và biện pháp thâm nhập các thị trường thế giới.

Để hội nhập thành công, mục tiêu của chính quyền thành phố đặt  ra là phải xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp có kiến thức quản trị đạt trình độ quốc tế. CITAH còn có nhiệm vụ đóng góp có hiệu quả vào việc nghiên cứu cải cách hành chính, rà soát các văn bản, quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của TP để chỉnh sửa phù hợp với các nguyên tắc và quy định của WTO và phát huy được các nguồn lực của TPHCM.

Viện Kinh tế TPHCM đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Giám đốc CITAH. Nhận nhiệm vụ này, ông Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh trách nhiệm về lâu dài của CITAH là xây dựng được một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ, trang bị cho các doanh nghiệp ở TPHCM đủ khả năng phản vệ trong hội nhập kinh tế quốc tế - không chỉ trụ được trên thị trường trong nước mà còn đủ kiến thức và dũng khí bung ra đầu tư, cạnh tranh trên các thị trường lớn trên thế giới.

Vân Khanh

Các tin, bài viết khác