Có phải đổi CMND theo mẫu mới?

Nghe thông tin về việc đã chính thức áp dụng mẫu chứng minh nhân dân (CMND) mới, qua đường dây nóng, nhiều bạn đọc hỏi có phải đổi CMND theo mẫu mới hay không.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định về mẫu CMND mới, thay thế cho Thông tư 27/2012/TT-BCA ngày 16-5-2012. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND. Mẫu CMND mới theo quy định của Thông tư 57 có hình chữ nhật, chiều dài 85,6mm, chiều rộng 53,98mm.

Thông tư 57 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-12-2013, tuy nhiên mẫu CMND mới đã được áp dụng kể từ ngày 2-11-2013, tức là từ ngày Nghị định 106/2013 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Theo đó, những CMND theo mẫu cũ hoặc theo mẫu của Thông tư 27 nếu còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng, trường hợp cần đổi theo mẫu mới thì thực hiện theo Thông tư 57. Những nơi chưa có điều kiện triển khai cấp CMND theo Thông tư 57 thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định 998/2001/QĐ-BCA ngày 10-10-2001 của Bộ trưởng Bộ Công an để cấp, đổi, cấp lại CMND.

Luật sư PHAN VŨ TUẤN

Các tin, bài viết khác