Có thêm vài loại thu nhập dự kiến được miễn thuế

- Tôi nghe thông tin sắp tới đây, tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Điều đó có đúng không? Ngoài ra, còn có thêm loại thu nhập nào được miễn thuế so với quy định cũ?

Nguyễn Thị Ngọc Phụng, 957 Hậu Giang, quận 6, TPHCM

Hiện nay, Bộ Tài chính đã soạn thảo xong dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Theo dự thảo, để phù hợp với pháp luật hiện hành về bảo hiểm (hiện được chia thành 3 loại: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe), Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ bổ sung quy định miễn thuế đối với tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm sức khỏe. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai giữa các đối tượng có quan hệ trong gia đình là thu nhập được miễn thuế.

Riêng với việc miễn thuế TNCN đối với trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định: “Người chuyển nhượng chỉ có quyền sở hữu một nhà ở hoặc có quyền sử dụng một thửa đất (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng. Nhà ở theo quy định trên là nhà chỉ sử dụng để ở.

Việc xác định nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình gắn liền với đất và thực tế đang quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở”. Sở dĩ phải bổ sung quy định này là do thời gian qua, có những trường hợp cá nhân được nhà nước cấp quyền sử dụng đất ở với diện tích lớn, đã tiến hành xây dựng nhà làm văn phòng hoặc khách sạn, sau đó chuyển nhượng và kê khai là được miễn thuế do là chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.

H.T.K.

Các tin, bài viết khác