Con có được thay cha thừa kế nhà?

- Hỏi: Sau khi ông bà nội của chúng tôi mất, các cô chú tôi muốn bán căn nhà mà ông bà nội để lại. Xin hỏi, do cha tôi đang định cư ở Hoa Kỳ, chúng tôi có quyền ngăn cản việc bán căn nhà của ông bà nội hay không? Nếu đồng ý bán nhà thì chúng tôi có được thừa kế số tiền bán nhà nói trên thay cha tôi hay không?
Lê Hữu (Gò Vấp TPHCM)


- Trả lời: Theo pháp luật, khi ông bà nội mất có để lại di chúc thì tài sản được chia theo di chúc. Ở đây, không có di  chúc nên di sản của ông bà nội để lại được chia theo pháp luật.

Điều 676 Bộ Luật Dân sự, quy định:

1/ Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây : Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

2/ Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3/ Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, khi ông bà nội của ông mất thì cha của ông và các cô chú của ông được hưởng quyền thừa kế nhà, mỗi người được hưởng một suất bằng nhau. Nếu nay các cô chú của ông muốn bán nhà thì họ chỉ cần sự đồng ý của cha ông đang ở nước ngoài. Hai anh em ông không có quyền lợi gì ở căn nhà đó và vì vậy không có quyền ngăn cản việc bán nhà. Việc lấy ý kiến của hai anh em của ông chỉ xảy ra trong trường hợp cha ông đã chết và không để lại di chúc để định đoạt phần nhà mà mình được hưởng.

Luật gia NGUYỄN LINH GIANG

Các tin, bài viết khác