Còn lớn là còn nhỏ

SGGP
- Ngành thuế cho biết có 99,9% doanh nghiệp xứ mình kê khai thuế điện tử, 99,6% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, và 93,6% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử trên toàn quốc. Những con số thống kê “đẹp” như thế có tin được không?

- Nếu chỉ mang nỗi nghi ngờ cố hữu với ngành thuế, sẽ không tin vào những số liệu ấy. Nhưng nếu cập nhật những thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động thực tế của ngành này, sẽ biết rằng thống kê không nằm trong báo cáo mà đã sát với thực tế. Lý do dễ hiểu để tin nằm ở lợi ích của doanh nghiệp. Áp dụng khai thuế, nộp thuế điện tử sẽ giúp doanh nghiệp giảm mạnh thời gian và chi phí. Cái gì có lợi thì họ sẽ xài thôi.
- Vậy tại sao đánh giá phổ biến về kết quả thực hiện cải cách hành chính, ở tất cả các lĩnh vực vẫn lưu ý “chi phí không chính thức có mặt ở tất cả các thủ tục hành chính được khảo sát”?
- Nói nôm na là cái khung cải cách đã liền lạc và quy củ hơn trước nhiều. Tuy vậy, ở trong mối nối thì vẫn còn nhiều chuyện nọ chuyện kia, bởi chất lượng cụ thể là do con người được giao chức trách. Khi quyền lực mang lại lợi ích lớn, nhũng nhiễu to hay tham nhũng vặt sẽ còn nhiều hang hốc để núp.
- Khi báo cáo diễn đạt uyển chuyển kiểu “Dư địa của cải cách còn lớn”, thì nghĩa là những vướng mắc đã được tháo gỡ vẫn còn nhỏ.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận