Còn nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm kỷ luật Đảng

SGGPO
Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu tinh thần trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, phẩm chất đạo đức lối sống…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VĨNH THUẬN

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VĨNH THUẬN

Ngày 7-7, tại Kiên Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ủy ban kiểm tra các cấp khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu nằm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với các cơ quan tham mưu của cấp ủy cùng cấp giúp cấp ủy kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 4.375 tổ chức đảng và 23.491 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận 92,4% tổ chức đảng và 97,55% đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra; 7,6% tổ chức đảng và 2,45% đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ kiểm tra. Trong đó, 11 tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 30 đảng viên. Số đảng viên qua kiểm tra theo Điều lệ Đảng phát hiện vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiến hành giám sát chuyên đề đối với 2.395 tổ chức và 4.591 đảng viên. Qua giám sát chuyên đề, kết luận 2 tổ chức đảng và 7 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên. Bên cạnh đó, còn tham mưu cấp ủy xem xét, xử lý kỷ luật 26 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách 18, cảnh cáo 8 (tăng 73% so cùng kỳ năm 2016); xử lý 1.613 đảng viên (tăng 18,3% so cùng kỳ năm 2016) bằng hình thức khiển trách (1.087), cảnh cáo (382), cách chức (101), khai trừ (43), đình chỉ sinh hoạt (16). Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu tinh thần trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, phẩm chất đạo đức lối sống…

Để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phía Nam 6 tháng cuối năm 2017, cần tập trung bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và hướng dẫn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát cần chủ động, đẩy mạnh và quyết liệt hơn; kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự phát triển của đất nước và lòng tin của nhân dân.

VĨNH THUẬN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP