Công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

SGGPO

Chiều 28-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị trực tuyến công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Hội nghị Công bố dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu TPHCM lần thứ XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị Công bố dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu TPHCM lần thứ XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 25 điểm cầu, với hơn 2.500 đại biểu tham dự.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đột phá đổi mới quản lý vì hạnh phúc của Nhân dân

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, nêu báo cáo tóm tắt dự thảo (lần 1) gồm các nội dung chính: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; 4 chương trình phát triển TPHCM 2020 - 2025/2030.

Đồng chí nhấn mạnh đến chủ đề của đại hội là: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Phần kết luận dự thảo nêu rõ: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân TP và Nhân dân cả nước, với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TP quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - TP Anh hùng. 

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bên cạnh những điều kiện thuận lợi, còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TPHCM, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, TPHCM đã đạt 11/13 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch.

TPHCM đề ra 24 chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm...

Về 4 chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, đó là đột phá đổi mới quản lý TPHCM; chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM; chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM.

Sự hài lòng của người dân là thước đo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phân tích thêm các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X; đồng thời yêu cầu Bí thư các quận, huyện xem lại việc thực hiện các chỉ tiêu của địa phương mình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến các bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Một trong những kinh nghiệm là phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, kiên trì, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới nội dung, phương thức trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế thành phố để tạo các chuyển biến có tính đột phá. Vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công. Cùng với đó là bài học kinh nghiệm là các chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin trong lòng Nhân dân.

Công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chia sẻ thêm về mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến một trong những nội dung quan trọng là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân”. Mục tiêu này đòi hỏi để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân thì Đảng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình và chịu sự giám sát của Nhân dân. Nhân dân không hài lòng, thiếu tin tưởng mình phải thấy có lỗi, phải kiểm tra lại. Như vậy, việc đánh giá Đảng trong sạch vững mạnh phải dựa trên cơ sở đánh giá của Nhân dân.

Một điểm mới nữa là việc “tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, trong mục tiêu phát triển tổng quát có nội dung “vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc Nhân dân”; đồng thời nhấn mạnh, sự hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân là thước đo sự lãnh đạo của Đảng; hướng kết quả của mình vào sự đánh giá của Nhân dân chứ không phải tự đánh giá.

Ngoài ra, mục tiêu phát triển tổng quát cũng đề cập đến đổi mới sáng tạo, lấy năng suất lao động làm thước đo hiệu quả phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, việc công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp các cấp, ngành của thành phố có điều kiện tham khảo xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ của đơn vị; đồng thời từ kinh nghiệm thực tiễn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo được hoàn thiện hơn.

Kêu gọi người dân góp ý

Chiều cùng ngày, đồng chí đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị thông tin báo chí về dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI ảnh 2 Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị thông tin báo chí về Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu tóm tắt về dự thảo và thông tin, trên cơ sở dự thảo (lần 1) đã được công bố, TPHCM tổ chức lấy ý kiến các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương; ban thường quận ủy - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; chuyên gia, nhà khoa học (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật TPHCM); văn nghệ sĩ (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TPHCM); cán bộ lãnh đạo, quản lý... góp ý dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Tiến độ thực hiện: trong tháng 2-2020.

Từ đó, dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Tiến độ thực hiện: Trong tháng 2-2020.

TPHCM cũng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Cụ thể sẽ lấy ý kiến các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ TPHCM, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tháng 2-2020.

Cùng với đó là lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trong quý I năm 2020; đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trong quý II năm 2020.

Trong tháng 5 và tháng 6-2020, TPHCM sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân thành phố.

Từ đó, dự thảo (lần 3) báo cáo chính trị được hoàn chỉnh dự thảo (lần 3) để Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Tiến độ thực hiện: Trong tháng 6-2020.

Sau đó, TPHCM sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo (lần 4) báo cáo chính trị, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 7-2020. Tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM trong tháng 9-2020 để hoàn chỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng bày tỏ mong muốn đón nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân TPHCM, của cán bộ, đảng viên cho dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mọi thông xin gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, địa chỉ: 127, Trương Định, phường 7, quận 3 hoặc email: vp.btgtu@tphcm.gov.vn.

KIỀU PHONG - THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dấn thân cho ngày mai tươi đẹp

“Từ bữa dịch tới giờ, mấy cô cậu đoàn viên thanh niên trong khu phố hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình lắm. Bữa trước khu vực này bị phong tỏa, khi cần chúng tôi gọi, chỉ vài phút sau là các cháu đã có mặt trợ giúp”, bà Phạm Phương Quyên (khu phố 1, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) nói về các đoàn viên thanh niên ở khu phố mình.

Xây dựng Đảng

Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM bắt đầu năm học mới

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lãnh đạo Học viện chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP