Công bố nhiều tư liệu mới trong cuốn sách Nhà Tây Sơn

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nhà Tây Sơn do nhà văn Quách Tấn và con trai Quách Giao biên soạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của độc giả về một triều đại tuy ngắn nhưng đã ghi dấu trong lịch sử dân tộc với những chiến công lừng lẫy chống ngoại xâm và những ý tưởng cải cách có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Công bố nhiều tư liệu mới trong cuốn sách Nhà Tây Sơn
Công bố nhiều tư liệu mới trong cuốn sách Nhà Tây Sơn

Suốt 50 năm miệt mài tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép các sự kiện lịch sử về nhà Tây Sơn, năm 1983, nhà văn Quách Tấn, lúc đó dù đã trên 70 tuổi, với sự giúp đỡ đắc lực của con trai Quách Giao đã viết nên tác phẩm Nhà Tây Sơn.

Trong cuốn Nhà Tây Sơn, bên cạnh những chi tiết mới và tỉ mỉ chỉ có ở tác phẩm này, còn có những thông tin khác biệt so với các tài liệu và sách báo đã công bố về nhà Tây Sơn, ví dụ: về tên cha mẹ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ; việc xác định quê quán của Đô đốc Trần Quang Diệu; mối liên quan giữa các tướng lĩnh Tây Sơn như Bùi Thị Xuân và Ngô Văn Sở; Đô đốc Đặng Văn Long và Đô đốc Đặng Tiến Đông...

Tác giả Quách Giao giãi bày: "Tôi viết theo những tài liệu của cha tôi là Quách Tấn đã sưu tầm, tập hợp và ghi chép lại. Trước, trong và sau khi viết, tôi đã được cha hướng dẫn và uốn nắn sửa chữa những chỗ chưa phản ánh đúng, đầy đủ sự việc và tinh thần... Theo ý kiến của cha tôi, tập này không thể gọi là một cuốn lịch sử, vì tài liệu, một số chưa được phối kiểm chặt chẽ. Đây chỉ là một số tư liệu được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống những điều mà chúng tôi thấy nên chép, đáng chép. Nghe sao chép vậy, có nhiều sự việc chính xác, cũng có sự việc chỉ cắm một hoa tiêu để làm dấu cho những người sau tiếp tục khai tầm.

Tác phẩm được viết với phương pháp ghi chép lại các sự kiện lịch sử theo sự phản ánh của nhân dân địa phương, cụ thể là theo lời truyền của các bậc trưởng thượng từng sống trong thời Tây Sơn ở đất Tây Sơn và viết dựa theo các tư liệu lịch sử đáng tin cậy gồm 12 bộ sử ký về nhà Tây Sơn, cùng các tài liệu lịch sử trong và ngoài nước có liên quan tới phong trào Tây Sơn. Bên cạnh đó, cuốn sách Nhà Tây Sơn của Quách Tấn - Quách Giao là tài liệu có giá trị về dòng dõi vua Quang Trung - Nguyễn Huệ; các danh tướng giúp vị anh hùng dân tộc này cũng được ghi chép một cách hết sức sinh động.

Tin cùng chuyên mục