Công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng 17-1, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ LĐTB-XH, Bộ Y tế nghiên cứu, sớm báo cáo, trình Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung đồng bộ Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các luật liên quan phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Trung ương về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về khám bệnh, chữa bệnh, lao động... liên thông, chia sẻ với cơ quan BHXH, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch điện tử; tăng cường tính chính xác, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

img-5286-3800.jpeg
Quang cảnh hội nghị sáng 17-1

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; đồng thời, đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết, chương trình hành động, xác định đây là một trong chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huy động sự chung tay của toàn xã hội để mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT.

img-5285-4229.jpeg
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam, gồm: ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH và bà Nguyễn Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh biểu dương những kết quả và nỗ lực đạt được trong năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành BHXH Việt Nam trong năm 2024 và các năm tiếp theo cần tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm:

Một là, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 38/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai trong toàn ngành.

Hai là, nắm bắt, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai, từ đó phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp.

Ba là, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT, BHTN.

Bốn là, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Năm là, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Sáu là, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cần nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Bảy là, quản lý cơ chế tài chính các quỹ đảm bảo đúng quy định, đảm bảo an toàn, bền vững và hiệu quả.

Tám là, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tin cùng chuyên mục