Trước 30-6

Công khai việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư. Thủ tướng phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất và thiếu đồng bộ giữa các loại quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá từng quy hoạch đang bị coi là “treo” và xử lý theo các hướng: những quy hoạch có thể thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay, không kéo dài; những quy hoạch xét cần nhưng trước mắt chưa có khả năng thực hiện thì điều chỉnh mốc thời gian thực hiện quy hoạch; những quy hoạch không hợp lý về quy mô diện tích đất thì phải điều chỉnh quy mô; những quy hoạch bất hợp lý, không có tính khả thi thì phải quyết định hủy bỏ ngay; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch. Việc xử lý theo các hướng nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30-6-2007 theo nghị quyết của Quốc hội.

Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh, cần bãi bỏ và chấm dứt ngay việc tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật nhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch. Khi công bố kế hoạch thu hồi đất có công trình, nhà ở để thực hiện quy hoạch phải đồng thời công bố kế hoạch tái định cư gắn với giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi; phát huy vai trò của Tổ chức phát triển quỹ đất trong việc chủ động giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, tạo sẵn quỹ đất cho nhà đầu tư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để ngăn chặn kịp thời các vi phạm. 

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn