Từ khóa: #công tác cán bộ

Tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ làm việc vì lợi ích chung

Tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ làm việc vì lợi ích chung

Thành ủy TPHCM đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác cán bộ

Vừa qua, công tác cán bộ của chúng ta đã có nhiều đổi mới, tiến bộ. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương bất thường đã họp và xem xét nội dung công tác nhân sự liên quan đến ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa trong vụ án nhập lậu thuốc giả là thuốc chữa bệnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kiểm soát quyền lực, công tác cán bộ và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Bài 3: Kiểm tra, giám sát góp phần kiểm soát quyền lực

Qua những vụ việc vi phạm của cán bộ, các vụ án tham nhũng, tiêu cực cho thấy, không có kiểm soát quyền lực hoặc kiểm soát quyền lực yếu kém thì quyền lực tất yếu bị lạm dụng phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Quyền lực bị tha hóa dẫn đến quan liêu, tiêu cực, tham nhũng.
Công tác cán bộ không để chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm chi phối

Công tác cán bộ không để chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm chi phối

Trong khâu đánh giá cán bộ, xem xét đến việc sử dụng quyền lực vì lợi ích chung hay vì lợi ích cho cá nhân. Nếu như cán bộ vì lợi ích chung, nóng lòng làm mà dẫn đến sai sót thì xem giảm nhẹ mức độ. Ngược lại vì lợi ích cá nhân, tư túi, động cơ thấp hèn phải bị xử lý nghiêm, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ

Tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đề cập đến tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí, từ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng được mở rộng bao gồm 5 trụ cột cơ bản: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Các cơ quan Trung ương cần tích cực giải quyết vướng mắc cho TPHCM

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Các cơ quan Trung ương cần tích cực giải quyết vướng mắc cho TPHCM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan Trung ương phải tích cực hơn trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho TPHCM. Theo đồng chí, sự quan tâm của Trung ương với TPHCM là rất lớn, nhưng sự hỗ trợ và giải quyết các kiến nghị của TPHCM thì chưa kịp thời, hiệu quả.


Trưởng Ban  Tổ chức  Trung ương Trương Thị Mai phát biểu  tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Khắc phục tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng

Ngày 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW (ngày 18-8-2022) của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”, Thông báo số 20-TB/TW (ngày 8-9-2022) “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về hướng dẫn điểm 3 của Thông báo số 20-TB/TW.
Bí thư Thành ủy TPHCM: Tìm lời giải để cán bộ yên tâm sáng tạo, không hồi hộp sợ sai khi làm

Bí thư Thành ủy TPHCM: Tìm lời giải để cán bộ yên tâm sáng tạo, không hồi hộp sợ sai khi làm

Tại hội nghị góp ý dự thảo kế hoạch của UBND TPHCM thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gợi mở nhiều vấn đề quan trọng trong việc tìm lời giải để cán bộ vẫn có thể đổi mới, sáng tạo, nhưng phải an toàn, hạn chế rủi ro và không còn ở trong tâm trạng hồi hộp sợ sai khi làm.
Rường cột của cơ chế kiểm soát quyền lực

Rường cột của cơ chế kiểm soát quyền lực

Đảng ta đã chủ động và nỗ lực không ngừng đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và thực thi nghiêm cách kỷ luật cán bộ. Quy định số 69- QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị “Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tự nhiên và nóng bỏng.
Công bố quyết định thanh tra tại Bộ VHTT-DL

Công bố quyết định thanh tra tại Bộ VHTT-DL

Ngày 6-5, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Bộ VHTT-DL.