Cuba cấp phép cho hơn 4.200 doanh nghiệp

Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba thông báo, vừa cấp phép hoạt động cho 108 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đưa tổng số doanh nghiệp loại này được phê duyệt kể từ tháng 9-2021 đến nay lên 4.205 đơn vị.

Trong số này có 4.098 doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, 51 doanh nghiệp thuộc quản lý nhà nước và 56 doanh nghiệp là hợp tác xã phi nông nghiệp. Hơn một nửa trong số các công ty nói trên được chuyển đổi từ những doanh nghiệp đã tồn tại trước đó, trong khi khoảng 46% là các dự án khởi nghiệp. Bên cạnh đó, 124 doanh nghiệp được thành lập từ các dự án phát triển địa phương và 11 doanh nghiệp thuộc Khu khoa học và công nghệ của La Habana.

Theo Bộ Kinh tế và Kế hoạch, ước tính các doanh nghiệp mới này sẽ tạo ra thêm 70.514 việc làm trong nền kinh tế. Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là thành phần kinh tế mới được Nhà nước Cuba cho phép triển khai, nhằm đưa vào thực tiễn Hiến pháp 2019, trong đó có bao gồm hình thức sở hữu tư nhân và đây là nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước duy nhất được phép hoạt động tại Cuba.

Tin cùng chuyên mục