Giới thiệu sách:

"Đại tướng Lê Đức Anh"

Đây là cuốn sách đầu tiên của NXB Quân đội Nhân dân giới thiệu dưới dạng “Ký sự chân dung”. Với 300 trang, chia làm 5 phần theo cấu trúc thời gian, toàn bộ tác phẩm phản ánh trung thực, khách quan và khoa học về cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sôi động, nhiệt huyết và phẩm chất cao đẹp cùng những cống hiến xuất sắc của Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Là người con của quê hương Thừa Thiên - Huế, nhưng phần lớn cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh lại gắn bó với vùng đất Nam bộ - Thành đồng Tổ quốc.

Từ một thanh niên của miền quê nghèo dưới ách thống trị của đế quốc thực dân, sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành đảng viên cộng sản trẻ tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh gắn liền với những thăng trầm và sự phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.

Ông đã gắn bó suốt đời, mang hết sức lực, tâm trí và phẩm chất cao đẹp trong con người cộng sản của mình để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ hy sinh với những thử thách vô cùng cam go nghiệt ngã nhưng rất đỗi vinh quang.

Từ một đảng viên cộng sản tổ chức và lãnh đạo phong trào công nhân của đồn điền cao su khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cán bộ và chỉ huy của bộ đội miền Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp, rồi trở thành vị tướng có tên tuổi của Quân giải phóng miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ, giải phóng đất nước; làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Campuchia.

Chính những thử thách nghiệt ngã của ba cuộc chiến tranh và sự rèn luyện tự giác của bản thân đã hun đúc nên con người ông trở thành một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Quân đội, của Đảng và Nhà nước ta.

Ông đã đi suốt ba cuộc chiến tranh, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng: Kháng chiến chống thực dân Pháp, ông có mặt từ ngày đầu Nam bộ kháng chiến 23-9-1945 cho đến ngày tập kết ra Bắc sau Hiệp định Genève. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông về Nam chiến đấu cho đến ngày 30-4-1975. Tiếp tục ngay sau đó là “chiến tranh biên giới Tây Nam” và nhiệm vụ quốc tế tại đất bạn Campuchia từ tháng 4-1977…

Trong cả ba cuộc chiến tranh, ông sớm bộc lộ và ngày càng thể hiện tài năng và phẩm chất là cán bộ lãnh đạo chính trị và chỉ huy quân sự vẹn toàn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ cao cấp lãnh đạo và chỉ huy công tác quân sự, đồng thời ông còn là người đề xuất và tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách lớn mang đậm tính nhân văn một khi đã được tập thể Bộ Chính trị đồng tình nhất trí và ủng hộ.

Đại tướng - Bộ trưởng Quốc phòng - Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng là người được Bộ Chính trị tin cậy giao cho sứ mệnh thiết kế chiến lược… Nhiều điều phân tích, đánh giá, dự liệu, quyết đoán và đóng góp trực tiếp của ông mang tầm chiến lược đã góp phần to lớn cùng tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo đưa đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn hiểm nghèo và mở ra giai đoạn mới của sự ổn định, phát triển đi lên.

Phẩm chất, năng lực và sự cống hiến hết mình - ông thực sự “là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta, của cách mạng Việt Nam” đúng như nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười phát biểu…

B.H

Các tin, bài viết khác