Đắk Nông đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(SGGP).- Ngày 12-5, Sở NN-PTNT Đắk Nông cho biết: Sau 5 năm triển khai Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành nông nghiệp của tỉnh đã bước chuyển biến mạnh mẽ và làm thay đổi tích cực đời sống người dân.

Đối với cây cà phê, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đang triển khai 2 chương trình lớn, đó là phát triển cà phê bền vững và tái canh cây cà phê đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Toàn tỉnh đã có khoảng 30.000ha cà phê được áp dụng quy trình sản xuất theo chương trình phát triển cà phê bền vững theo các tiêu chuẩn 4C, UTZ, RA… năng suất bình quân đạt từ 3,2 - 4 tấn/ha, trong đó có những mô hình đạt 6  - 7 tấn/ha. Chương trình tái canh cà phê đã thực hiện được gần 4.700ha và cho thu hoạch đạt từ 3,5 - 4 tấn nhân/ha. Với cây hồ tiêu, năng suất bình quân tăng 2,18 - 2,26 tấn/ha, trong đó có những mô hình đạt 8 - 9 tấn/ha. Nhiều nông dân đã và đang chú trọng chăm sóc hồ tiêu theo hướng sinh học để phát triển bền vững. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật khác được áp dụng vào thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp như đề án phát triển bền vững cây ca cao, dự án phát triển vùng trọng điểm lương thực hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn các giống lúa bản địa… đang triển khai có hiệu quả.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, Sở NN-PTNT Đắk Nông đã chủ động xây dựng các chương trình, dự án như cải tạo hệ thống nuôi dưỡng động vật ăn cỏ giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Cư Jút, cải tiến nâng cao chất lượng đàn bò thịt, xây dựng trung tâm giống thủy sản tại huyện Đắk Mil… đã góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi ở các địa phương.

CÔNG HOAN

Các tin, bài viết khác