Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, giám sát chống tham nhũng

SGGP
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi góp ý đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự thảo đề án cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng”. 

Tại bản góp ý, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung nội dung “phổ biến, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng” tại dự thảo; đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng cần gắn với Luật Tiếp cận thông tin và những quy định khác, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Đây là tiền đề cho việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng cần quy định rõ hơn về việc công khai kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng chống tham nhũng đã nêu trong dự thảo là “Thông báo kết quả xử lý thông tin phản ánh, tố cáo”, bởi lẽ dự thảo đề án chưa quy định rõ việc thông báo này là như thế nào. 

HÀ MY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn