Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, giám sát chống tham nhũng

SGGP
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi góp ý đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự thảo đề án cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng”. 

Tại bản góp ý, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung nội dung “phổ biến, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng” tại dự thảo; đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng cần gắn với Luật Tiếp cận thông tin và những quy định khác, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Đây là tiền đề cho việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng cần quy định rõ hơn về việc công khai kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng chống tham nhũng đã nêu trong dự thảo là “Thông báo kết quả xử lý thông tin phản ánh, tố cáo”, bởi lẽ dự thảo đề án chưa quy định rõ việc thông báo này là như thế nào. 

HÀ MY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đỡ cực hơn

- Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy thị trường lao động xứ mình đã hồi phục rõ hơn khúc trước. Khoảng 50 triệu người đang có việc làm, tăng hơn so với quý 4-2021 gần 1 triệu người. Kinh tế mở cửa lại bình thường, ai cũng có nhu cầu đi kiếm cơm, có việc làm là mừng.

Giao thông - Đô thị

UBND TPHCM là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TPHCM ​

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 95,38% tổng số ĐBQH. Theo nghị quyết, UBND TPHCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Quy hoạch

“Xanh hóa” công trình xây dựng

Trong năm 2020, ngành xây dựng và bất động sản chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu và phát thải chiếm 37% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến sử dụng năng lượng. Đặc biệt, trong tổng lượng khí thải đó, các hoạt động vận hành tòa nhà phát thải chiếm 27% tổng lượng phát thải CO2 hàng năm. 

Tin buồn

Tin buồn

Ban Tổ chức Trung ương; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TPHCM; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long; Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận 3, TPHCM; Chi bộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
" />