Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị Trung ương 7

Sáng 9-10, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. 

Tân Hoa xã cho biết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị khóa XIX đã báo cáo và trình bày trước phiên họp toàn thể về dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX gửi Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh đã trình bày trước phiên họp toàn thể về dự thảo thảo luận của “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (bản sửa đổi)”. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Hội nghị Trung ương 7 dự kiến sẽ thông qua việc tiến hành Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 từ ngày 16-10. 

Trong dịp này, Trung Quốc đã xuất bản bộ sách được trích từ các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về việc thực hiện quản lý nhà nước dựa trên quy tắc của đảng. Bộ sách gồm 400 phần liên quan theo 10 chủ đề, được rút ra từ hơn 180 tác phẩm nói và viết quan trọng mà ông Tập Cận Bình đã thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15-11-2012 đến ngày 17-6-2022. 

Tin cùng chuyên mục