Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 1-9, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2022) và kỷ niệm 53 năm Ngày Bác Hồ đi xa (2-9-1969 - 2-9-2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Nhà 67. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Nhà 67. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Nhà 67, Tổng Bí thư đã thắp nén hương, thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người đã để lại kho tàng vô giá, những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, là người thầy của cách mạng Việt Nam và Bác đã để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn. Nhưng nói về Bác, phải hiểu, nắm thật rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm, những định hướng chỉ đạo đường lối cho cách mạng Việt Nam, đó chính là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Về đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, nói nôm na mộc mạc như Bác chính là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Theo Tổng Bí thư, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức của Bác. Nói về Bác, thấy rõ phong cách giản dị, gần dân, sát dân, trọng dân, học dân, tin dân, dân mới làm nên tất cả; cán bộ là những người phải làm gương để dân hiểu, dân tin, dân làm. Thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục về vấn đề này, bởi đây là một di sản tài sản, tinh thần vô giá đối với dân tộc ta.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tham gia đoàn có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUẾ SƠN

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập, xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội... đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục